Sprekers

Jan Biemans (Dagvoorzitter)

Jan Biemans is hoogleraar Burgerlijk recht, i.h.b. Goederenrecht en Notarieel recht aan de Universiteit Utrecht en programmaleider van de bachelor- en masteropleiding Notarieel recht. Hij doceert op het gebied van het (register)goederenrecht, insolventierecht, financieringsrecht, erfrecht en notarieel tuchtrecht. Hij doet onderzoek naar en publiceert regelmatig over financiering, zekerheden en insolventie in combinatie met notariële rechtsgebieden vastgoedrecht en erfrecht, alsmede de regulering van (financiële) innovaties en de notariële tuchtrechtspraak. Voordat hij hoogleraar werd, was hij achtereenvolgens werkzaam bij Houthoff Buruma, de Radboud Universiteit Nijmegen en De Brauw Blackstone Westbroek. Hij studeerde rechten en filosofie in Groningen en volgde het LL.M-programma aan de Harvard Law School. Hij is onder andere raadsheer-plaatsvervanger, Hof Amsterdam, bestuurslid van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat en de Vereniging voor Burgerlijk recht hoofdredacteur van het Utrecht Law Review en vaste medewerker van het WPNR.

Manon Cremers

Manon Cremers (1974) is notaris en partner bij Stibbe en gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Zij werkt voor nationale en internationale (beursgenoteerde) ondernemingen en in het bijzonder aan zaken met betrekking tot corporate governance, fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties.

Manon studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan de Universiteit van Victoria in Canada. In 1997 behaalde ze een Master of Laws aan de VU en startte zij als kandidaat-notaris bij Stibbe. Manon werd in 2007 partner bij Stibbe. Een jaar later werd zij benoemd tot notaris.

Manon is redacteur van TOP (Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk) en van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht, een tijdschrift voor financiële verslaggeving. Verder is Manon als lid van de Adviescommissie zowel betrokken geweest bij de totstandkoming van de NCR Code voor coöperatieve ondernemingen als bij de wijziging daarvan.

Robrecht Timmermans

Robrecht Timmermans is gespecialiseerd in vennootschaps- en ondernemingsrecht, corporate governance (beschermingsmaatregelen, aandeelhoudersactivisme, voorbereiden van algemene vergaderingen en jaarverslagen), boardroom consulting, financieel recht (Wft, Wge), fusies en overnames, joint ventures en notarieel ondernemingsrecht (zoals het oprichten van rechtspersonen en personenvennootschappen, het wijzigen van statuten, de overdracht en uitgifte van aandelen, (grensoverschrijdende) juridische fusie, juridische splitsing).

Robrecht is in 1999 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Van 1999 tot 2014 was hij werkzaam bij een tweetal grote (internationale) advocatenkantoren te Amsterdam en Rotterdam.

Robrecht is op 11 januari 2018 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn onderzoek ‘Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte van preferente aandelen’. Zijn proefschrift bevat een gedetailleerde en praktische uiteenzetting van de wijze waarop beursgenoteerde vennootschappen met statutaire zetel in Nederland zich kunnen beschermen door middel van uitgifte van preferente beschermingsaandelen.

Robrecht is tevens als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Van der Heijden Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceert met regelmaat op het gebied van het vennootschaps- en ondernemingsrecht en corporate governance in (wetenschappelijke) tijdschriften als ‘Ondernemingsrecht’, ‘Weekblad voor Privaatrecht’, ‘Notariaat en Registratie’ (WPNR), ‘Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk’ (TOP) en ‘Vennootschap & Onderneming’, alsook in ‘Het Financieele Dagblad’. Daarnaast is hij vaste medewerker van het tijdschrift ‘Ondernemingsrecht’ (Kluwer) en docent bij de Grotius specialisatieopleiding vennootschaps- en ondernemingsrecht.

 

 

 

 

Rients Abma

Drs. Rients Abma (1971) is sinds 1 januari 2006 directeur van Eumedion. Eumedion is het corporate governance en duurzaamheidsplatform van institutionele beleggers. Abma werkte tussen 2000 en 2005 bij het Ministerie van Financiën als beleidsadviseur op het terrein van corporate governance. In 2003 was hij secretaris van de Commissie Tabaksblat en tussen eind 2004 en 1 augustus 2005 secretaris van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (of: Commissie Frijns). Tussen 1996 en 2000 werkte hij als secretaris Economische Zaken bij werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Belangrijkste nevenfuncties van Rients Abma zijn:

  • Lid van de Europese Expert Group on Technical Aspects of Corporate Governance Processes, die de Europese Commissie adviseert op het gebied van corporate governance beleidsinitiatieven.
  • Lid van het bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving en van zijn benoemingscommissie.
  • Ld van de Commissie Financiële Verslaggeving & Accountancy van de Autoriteit Financiële Markten.
  • Lid van de Commissie Governance, Risk en Compliance van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.
  • Lid van de Raad van Advies van het Instituut van Internal Auditors Nederland.
  • Lid van het Curatorium van het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen
  • Lid van de redactie van het tijdschrift ‘Goed Bestuur & Toezicht’.
  • Medewerker van de Kluwer Groene Serie Toezicht Financiële Markten.
  • Lid van het Global Network of Investor Associations en lid van het Global Stewardship Codes Network.

Rients Abma is verder medeauteur van het in 2017 verschenen praktijkhandboek ‘De algemene vergadering van Nederlandse beursvennootschappen’.

Abma studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1996 af in Algemene Economie, richting Monetaire Economie.

Reinier Kleipool

Reinier Kleipool heeft notarieel recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft hij de graad Master of Science behaald in International Finance aan de Duisberg school of finance. Hij is kandidaat-notaris en sinds 2015 partner bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. en gespecialiseerd in ondernemingsrecht, fusies & overnames en corporate governance. Hij houdt zich onder meer bezig met het adviseren van beursgenoteerde bedrijven over governance vraagstukken en beschermingsmaatregelen. Reinier werkt sinds 2004 bij De Brauw. In 2011 werkte hij bij Cravath, Swaine & Moore LLP in New York.