Landelijk Notarieel Studenten Congres Leiden

3 maart 2022

Het notariële tuchtrecht: (de)motiverend?

Het is geen geheim dat veel (kandidaat-)notarissen tijdens hun werkzame leven te maken krijgen met het tuchtrecht. Sommigen moeten zich daadwerkelijk verantwoorden voor de tuchtrechter, een ander leest enkel de vele tuchtuitspraken die verschijnen op het internet of in de bekende, juridische tijdschriften.

Het doel van het tuchtrecht is het op peil houden van het functioneren van het notariaat, al dan niet het verbeteren van de kwaliteit hiervan. Kortom: de (kandidaat-)notaris zou moeten leren van het tuchtrecht.

Tijdens het LNSC zal dit doel van het notariële tuchtrecht nader worden bezien. Wat voor invloed heeft het tuchtrecht op een beroepsgroep? En, wordt de kwaliteit van het notariaat door de werking van het tuchtrecht daadwerkelijk verbeterd? Werkt het tuchtrecht motiverend, of juist helemaal niet?
Vanuit verschillende kanten en perspectieven zullen de sprekers u meenemen in de beantwoording van deze én tal van andere vragen.