Het bestuur

Comité van Aanbeveling

Dhr. drs. H.J.J. Lenferink
Dhr. drs. H.J.J. (Henry) Lenferink is sinds 2003 burgemeester van Leiden. Naast het burgemeesterschap bekleedt hij een tal van andere nevenfuncties. Zo is hij voorzitter van veiligheidsregio Hollands-Midden en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Leiden European City of Science. Tevens is Lenferink ere-voorzitter van de 3 Octobervereniging Leiden.

Mw. mr. A.M.J.M. Ploumen
Mw. mr. A.M.J.M. (Annerie) Ploumen is sinds 1 januari 2021 voorzitter van de KNB. Eerder was zij onder andere ringvoorzitter van de Ring van Amsterdam en voorzitter van de ledenraad. Ploumen is daarnaast als notaris verbonden aan Van Doorne.

Dhr. dr.mr. P.C. van Es
Dhr. dr. mr. P.C. (Peter) van Es is universitair hoofddocent Notarieel recht aan de Universiteit Leiden. Hier doceert hij de bachelorvakken Erfrecht en Onroerendgoedrecht I en het mastervak Notariële Wetgeving. Daarnaast is Van Es opleidingsdirecteur Notarieel recht en vaste medewerker van het WPNR.

Raad van toezicht

Matthijs van Loon
Lonneke Geurts
Leonie de Ridder